Ngày 21/10/2014, cứu DL thành công cho a Cường(0979933328). Loại thiết bị: WD 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 21/10/2014, cứu DL thành công cho a Cường(0979933328). Loại thiết bị: WD 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

aC320

Ngày 21/10/2014, cứu DL thành công cho a Cường(0979933328). Loại thiết bị: WD 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments