Ngày 21/10/2014, cứu DL thành công cho A Thức (0988 891 668). Loại thiết bị: Seagate 160GB. Tình trạng: Không nhận

Thu Huong Nguyễn

anh thức

Comments

comments