Ngày 21/3/2015, cứu dữ liệu cho a.Phong(0904771177). Loại thiết bị: Western 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 21/3/2015, cứu dữ liệu cho a.Phong(0904771177). Loại thiết bị: Western 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

APhong

Comments

comments