Ngày 21/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho KH Hải Dương(098402299). Loại thiết bị: Samsung 250GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 21/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho KH Hải Dương(098402299). Loại thiết bị: Samsung 250GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

KH HD

Ngày 21/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho KH Hải Dương(098402299). Loại thiết bị: Samsung 250GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.
Rate this post

Comments

comments