Ngày 21/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Khoa(0974042268). Loại thiết bị: ổ cứng Seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 21/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Khoa(0974042268). Loại thiết bị: ổ cứng Seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.Sau 2 ngày kỹ thuật đã khôi phục dữ liệu 100% trong ổ cứng.

A.Khoa

Comments

comments