Ngày 21/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Minh(0904199215). Loại thiết bị: ổ cứng Maxtor, dung lượng 160GB. Tình trạng: Mất phân vùng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 21/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Minh(0904199215). Loại thiết bị: ổ cứng Maxtor, dung lượng 160GB. Tình trạng: Mất phân vùng.

A. Minh

Comments

comments