Ngày 21/4/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a. Quân(0912464268). Loại thiết bị: ổ cứng Samsung, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 21/4/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a. Quân(0912464268). Loại thiết bị: ổ cứng Samsung, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

A.Quân

 

Comments

comments