Ngày 21/5/2015 phục hồi dữ liệu thành công cho anh Hiệu (00976856285).Loại thiết bị: thẻ nhớ SD 32GB.Tình trạng : mất dữ liệu ảnh

Thu Huong Nguyễn

Ngày 21/5/2015 anh Hiệu tới trung tâm mang theo 1 thẻ nhớ SD 32GB với tình trạng máy tính không truy cập được dữ liệu.trung tâm đã tiếp nhận xử lý và đã phục hồi dữ liệu thẻ nhớ thành công cho anh Hiệu và bàn giao dữ liệu ngay trong ngày 21/5

IMG_0342[1]

Comments

comments