Ngày 21/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho A Việt ( 0946665888). Loại thiết bị: ổ cứng Seagate 160GB. Tình trạng: Lỗi ghộp ổ

Thu Huong Nguyễn

11796275_669105506557257_5995984227717607274_n

Ngày 21/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho A Việt ( 0946665888). Loại thiết bị: ổ cứng Seagate 160GB. Tình trạng: Lỗi ghộp ổ
Rate this post

Comments

comments