Ngày 22/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hòa( khách hàng Hải Phòng). Loại thiết bị: Seagate 2.5, dung lượng 250GB. Tình trạng: Chết cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 22/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hòa( khách hàng Hải Phòng). Loại thiết bị: Seagate 2.5, dung lượng 250GB. Tình trạng: Chết cơ.

KH22

Comments

comments