Ngày 22/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Huy(0985993978). Loại thiết bị: HGST dung lượng 1TB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 22/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Huy(0985993978). Loại thiết bị: HGST dung lượng 1TB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

AHuy191

Comments

comments