Ngày 23/07/2014, cứu DL thành công cho a.Tú( 0912…409). Laoij thiết bị: HDD 3.5 Seagate 250GB. Tình trạng: Kiến bò vào HDD.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 23/07/2014, cứu DL thành công cho a.Tú( 0912…409). Laoij thiết bị: HDD 3.5 Seagate 250GB. Tình trạng: Kiến bò vào HDD.

20140722_135041

Ngày 23/07/2014, cứu DL thành công cho a.Tú( 0912…409). Laoij thiết bị: HDD 3.5 Seagate 250GB. Tình trạng: Kiến bò vào HDD.
Rate this post

Comments

comments