Ngày 22/07/2014, cứu dữ liệu thành công cho a.Đức( 0974 …999). Loại thiết bị: Box 2.5 WD 1T. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 22/07/2014, cứu dữ liệu thành công cho a.Đức( 0974 …999). Loại thiết bị: Box 2.5 WD 1T. Tình trạng: Lỗi đầu đọc

20140722_135117

Comments

comments