Ngày 22/08/2014, cứu DL thành công cho A. Tân (0983**4816). Loại thiết bị SAMSUNG 400GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc

Thu Huong Nguyễn

WP_20140822_001Ngày 22/08/2014, cứu DL thành công cho A. Tân (0983**4816). Loại thiết bị SAMSUNG 400GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc

Ngày 22/08/2014, cứu DL thành công cho A. Tân (0983**4816). Loại thiết bị SAMSUNG 400GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc
Rate this post

Comments

comments