Ngày 22/09/2014, cứu DL thành công cho KH ở Tuyên Quang(0983 294 295). Loại thiết bị: SamSung3,5 dung lượng : 80GB. Tình trạng: Bad rất nặng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 22/09/2014, cứu DL thành công cho KH ở Tuyên Quang(0983 294 295). Loại thiết bị: SamSung3,5 dung lượng : 80GB. Tình trạng: Bad rất nặng.

HDD3

Ngày 22/09/2014, cứu DL thành công cho KH ở Tuyên Quang(0983 294 295). Loại thiết bị: SamSung3,5 dung lượng : 80GB. Tình trạng: Bad rất nặng.
Rate this post

Comments

comments