Ngày 22/09/2014, cứu Dữ liệu thành công cho a. Chính ở Đà Nẵng(01289092131). Loại thiết bị: WD 500Gb. Tình trạng: Chết cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 22/09/2014, cứu Dữ liệu thành công cho a. Chính ở Đà Nẵng(01289092131). Loại thiết bị: WD 500Gb. Tình trạng: Chết cơ.

HDD1

Ngày 22/09/2014, cứu Dữ liệu thành công cho a. Chính ở Đà Nẵng(01289092131). Loại thiết bị: WD 500Gb. Tình trạng: Chết cơ.
Rate this post

Comments

comments