Ngày 22/10/2014, cứu DL thành công cho A Đinh (Phố. Thanh Nhàn). Loại thiết bị: Toshiba 120GB. Tình trạng: Bad+hỏng mạnh

Thu Huong Nguyễn

a Mạnh

Ngày 22/10/2014, cứu DL thành công cho A Đinh (Phố. Thanh Nhàn). Loại thiết bị: Toshiba 120GB. Tình trạng: Bad+hỏng mạnh
Rate this post

Comments

comments