Ngày 22/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Tân(0945007925). Loại thiết bị: Toshiba dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 22/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Tân(0945007925). Loại thiết bị: Toshiba dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

A Tân

Ngày 22/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Tân(0945007925). Loại thiết bị: Toshiba dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments