Ngày 22/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho bác Tuấn(01688252146). Loại thiết bị: HDD WD Boox dung lượng 4TB. Tình trạng: Không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 22/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho bác Tuấn(01688252146). Loại thiết bị: HDD WD Boox dung lượng 4TB. Tình trạng: Không nhận.

BacT

 

Comments

comments