Ngày 22/12/2014 cứu dữ liệu thành công cho chị Kim Anh( 0938488411). Loại thiết bị: Seagate 160GB. Tình trạng: Mất dữ liệu do viruss.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 22/12/2014 cứu dữ liệu thành công cho chị Kim Anh( 0938488411). Loại thiết bị: Seagate 160GB. Tình trạng: Mất dữ liệu do viruss

C Kim Anh

Ngày 22/12/2014 cứu dữ liệu thành công cho chị Kim Anh( 0938488411). Loại thiết bị: Seagate 160GB. Tình trạng: Mất dữ liệu do viruss.
Rate this post

Comments

comments