Ngày 22/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Ninh(098473580X). Loại thiết bị: Seagate 80GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 22/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Ninh(098473580X). Loại thiết bị: Seagate 80GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc

cNinh

Ngày 22/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Ninh(098473580X). Loại thiết bị: Seagate 80GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments