Ngày 22/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho anh Thủy(0906244996).Loại thiết bị : Seagate 7200.12 3.5 inch, tình trạng : Bad nặng

Thu Huong Nguyễn

22/4/2015 Anh Thủy mang tới trung tâm 1 ổ cứng Seagate cho máy bàn và mô tả lại tình trạng trước khi mang tới trung tâm và mong muốn phục hồi dữ liệu nên chúng tôi tiến hành kiểm tra thì nhận thấy ổ cứng đã bị bad và truy xuất được dữ liệu và thông báo tình trạng ổ cứng cho anh Thủy.Sau khi cân nhắc anh yêu cầu trung tâm làm ngay vì dữ liệu anh đang cần rất gấp.Trung tâm đã tiến hành làm ngay và đã phục hồi dữ liệu đầy đủ sau 3 giờ làm việc.

a thủy

Comments

comments