Ngày 22/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Khôi(0968251095).Loại thiết bị : Hitachi z5k-500 2.5 inch, tình trạng : Bad nặng

Thu Huong Nguyễn

18/4/2015 anh Khôi mang tới trung tâm máy laptop với tình trạng không nhận ổ cứng.Qua kiểm tra nhận thấy ổng cúng trên bad rất nặng và đã báo cho anh Khôi.Dữ liệu rất quan trong với anh Khôi nên anh đồng ý với phương án thay đầu đọc để phục hồi dữ liệu.Sau 3 ngày sử lý đã phục hồi dữ liệu thành công cho anh Khôi.

A.Khôi

Comments

comments