Ngày 22/5/2015 phục hồi dữ liệu thành công cho Anh Giang (0943892554).Loại thiết bị: ổ cứng Samsung HD082GJ 80GB.Tình trạng : không nhận

Thu Huong Nguyễn

Ngày 22/5/2015 anh Giang mang tới trung tâm 1 ổ cứng  Samsung 80GB với tình trạng không nhận và yêu cầu phục hồi dữ liệu.Qua Kiểm tra xác định ổ cứng trên lỗi đặc biệt của Samsung và tiến hành sử lý.Sau 1 ngày xử lý đã phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung  thành công cho anh Giang và bàn giao dữ liệu ngày 22/5

IMG_0370[1]

Ngày 22/5/2015 phục hồi dữ liệu thành công cho Anh Giang (0943892554).Loại thiết bị: ổ cứng Samsung HD082GJ 80GB.Tình trạng : không nhận
Rate this post

Comments

comments