Ngày 22/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Vân Anh(0942098058). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi dung lượng 250GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 22/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Vân Anh(0942098058). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi dung lượng 250GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

20140710_134433

Ngày 22/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Vân Anh(0942098058). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi dung lượng 250GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.
Rate this post

Comments

comments