Ngày 22/6/2015. phục hồi dữ liệu thành công cho chị Tuyến( 0914381889). Loại thiết bị: ổ cứng seagate dung lượng 80GB. Tình trạng: Bad sector.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 22/6/2015. phục hồi dữ liệu thành công cho chị Tuyến( 0914381889). Loại thiết bị: ổ cứng seagate dung lượng 80GB. Tình trạng: Bad sector.

Chị Tuyền1

Ngày 22/6/2015. phục hồi dữ liệu thành công cho chị Tuyến( 0914381889). Loại thiết bị: ổ cứng seagate dung lượng 80GB. Tình trạng: Bad sector.
Rate this post

Comments

comments