Ngày 22/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho A Lưu ( 0978021188). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc

Thu Huong Nguyễn

11800487_669105756557232_5364906110219683810_n

Ngày 22/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho A Lưu ( 0978021188). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc
Rate this post

Comments

comments