Ngày 22/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho A Tuấn ( 0983560392). Loại thiết bị: ổ cứng Samsung 80GB. Tình trạng: Lỗi Không nhận Bad

Thu Huong Nguyễn

11800187_669105509890590_3040541261586688428_n

Ngày 22/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho A Tuấn ( 0983560392). Loại thiết bị: ổ cứng Samsung 80GB. Tình trạng: Lỗi Không nhận Bad
Rate this post

Comments

comments