Ngày 23/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Phong(0913675758). Loại thiết bị: ổ cứng WD, dung lượng 2TB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 23/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Phong(0913675758). Loại thiết bị: ổ cứng WD, dung lượng 2TB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

A.Phong

Ngày 23/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Phong(0913675758). Loại thiết bị: ổ cứng WD, dung lượng 2TB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments