Ngày 23/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Thành(0986279678). Loại thiết bị: Samsung 750GB. Tình trạng: Bad, mất phân vùng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 23/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Thành(0986279678). Loại thiết bị: Samsung 750GB. Tình trạng: Bad, mất phân vùng.

A. Thành

Ngày 23/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Thành(0986279678). Loại thiết bị: Samsung 750GB. Tình trạng: Bad, mất phân vùng.
Rate this post

Comments

comments