Ngày 23/07/2014, cứu DL thành công cho a. Nam(0989…798). Loại thiết bị: HDD 3.5 Sam Sung 160GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 23/07/2014, cứu DL thành công cho a. Nam(0989…798). Loại thiết bị: HDD 3.5 Sam Sung 160GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

20140723_095249

Comments

comments