Ngày 23/09/2014, cứu DL thành công cho a. Thắng(0918946262). Loại thiết bị; HDD 2,5 Hitachi 500GB. Tình trạng: Bad rất nặng. Đã bị nơi khác can thiệp nhưng không thành công. phần dữ liệu quan trọng của khách hàng đã được phục hồi trong ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 23/09/2014, cứu DL thành công cho a. Thắng(0918946262). Loại thiết bị; HDD 2,5 Hitachi 500GB. Tình trạng: Bad rất nặng. Đã bị nơi khác can thiệp nhưng không thành công. phần dữ liệu quan trọng của khách hàng đã được phục hồi trong ngày.A Thắng

Comments

comments