Ngày 23/09/2102, cứu DL thành công cho a.Huy( 0979 526225). Loại thiết bị: WD 500GB. Tình trạng: Bad sector+ Format.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 23/09/2102, cứu DL thành công cho a.Huy( 0979 526225). Loại thiết bị: WD 500GB. Tình trạng: Bad sector+ Format.

a Huy

Ngày 23/09/2102, cứu DL thành công cho a.Huy( 0979 526225). Loại thiết bị: WD 500GB. Tình trạng: Bad sector+ Format.
Rate this post

Comments

comments