Ngày 23/09/2104, cứu DL thành công cho chị Huệ( 0948957336). Loại thiết bị: Seagate 3,5. dung lượng 160GB. Tình trạng: Bad. Dữ liệu được khôi phục thành công trong 1 ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 23/09/2104, cứu DL thành công cho chị Huệ( 0948957336). Loại thiết bị: Seagate 3,5. dung lượng 160GB. Tình trạng: Bad. Dữ liệu được khôi phục thành công trong 1 ngày.

HDD2

Ngày 23/09/2104, cứu DL thành công cho chị Huệ( 0948957336). Loại thiết bị: Seagate 3,5. dung lượng 160GB. Tình trạng: Bad. Dữ liệu được khôi phục thành công trong 1 ngày.
Rate this post

Comments

comments