Ngày 23/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Tiến(0984981594). Loại thiết bị: Seagate 3.5 dung lượng: 250GB. Tình trạng: Hỏng đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 23/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Tiến(0984981594). Loại thiết bị: Seagate 3.5 dung lượng: 250GB. Tình trạng: Hỏng đầu đọc.

A. Tiến

Comments

comments