Ngày 23/12/2014, cứu dữ liệu cho a.Dũng( KH yêu cầu ko đưa SĐT lên Web). Ổ cứng WD Boox dung lượng 2TB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 23/12/2014, cứu dữ liệu cho a.Dũng( KH yêu cầu ko đưa SĐT lên Web). Ổ cứng WD Boox dung lượng 2TB. Tình trạng: Lỗi cơ.

aDungx

Comments

comments