Ngày 23/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Cường(01696813707). Loại thiết bị: Samsung 250GB. Tình trạng: Không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 23/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Cường(01696813707). Loại thiết bị: Samsung 250GB. Tình trạng: Không nhận.

aCuongf

Comments

comments