Ngày 23/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho anh Dũng(0988532013).Loại thiết bị : Hitachi z5k-500-320 2.5 inch, tình trạng : lỗi đầu đọc

Thu Huong Nguyễn

Ngày 21/4/2015 Anh Dũng mang tới trung tâm máy laptop của nình với tình trạng không nhận ổ cứng để kiểm tra,qua kiểm tra xác định ổ cứng trên lỗi 1 trong 2 đầu đọc và thông báo cho anh Dũng.Sau khi cân đối giữa dữ liệu và chi phí anh đã yêu cầu trung tâm sử lý và sau 1 ngày sử lý đã phục hồi dữ liệu thành công cho anh Dũng và bàn giao dữ liệu ngày 23/4

A.Dũng

Comments

comments