Ngày 23/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho anh Dưỡng(0903503689).Loại thiết bị : sony vaio, tình trạng : ghost nhầm mất dữ liệu

Thu Huong Nguyễn

Cách đây 2 tuần anh Dưỡng mang máy tính của mình đến trung tâm và mô tả tình trạng là ghost nhầm mất dữ liệu và yêu cầu phục hồi dữ liệu,trung tâm đã tiếp nhận và sử lý ngay nhưng vì bận công tác đến ngày 23/4 anh mới đến để bàn giao lại dũ liệu và  máy tính.Anh Dưỡng rất vui mừng vì đã phục hồi thành công dữ liệu anh cần.

IMG_0159[1]

Comments

comments