Ngày 23/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho anh Linh(09972963999).Loại thiết bị : Hitachi z5k-500 2.5 inch, tình trạng : Bad sector

Thu Huong Nguyễn

Ngày 22/42015 anh Linh mang tới trung tâm ổ cứng máy laptop của mình vì không truy xuất được dữ liệu,qua kiểm tra nhận thấy ổ cứng của anh Linh  bị bad sector.Do công việc nên anh Linh yêu cầu trung tâm phục hồi dữ liệu ổ cứng trên nhanh vì có dữ liệu anh cần gấp.Sau 1 ngày trung tâm đã phục hồi dữ liệu thành công cho anh LInh.

A.Linh

Comments

comments