Ngày 23/5/2015 phục hồi dữ liệu thành công cho anh Thái (0945868995).Loại thiết bị: ổ cứng seagate 250GB.Tình trạng : format nhầm và ghi đè

Thu Huong Nguyễn

Ngày 22/5/2015 anh Thái mang tới trung tâm 1 ổ cứng  seagate 250GB với tình trạng format nhầm và ghi đè yêu cầu phục hồi dữ liệu.Trung tâm đã tiếp nhận và tiến hành sử lý.Sau 1 giờ xử lý đã phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate format nhầm và ghi đè thành công cho anh Thái và bàn giao dữ liệu ngày 23/5

IMG_0373[1]

Ngày 23/5/2015 phục hồi dữ liệu thành công cho anh Thái (0945868995).Loại thiết bị: ổ cứng seagate 250GB.Tình trạng : format nhầm và ghi đè
Rate this post

Comments

comments