Ngày 23/5/2015 phục hồi dữ liệu thành công cho chị Hường (0983250299).Loại thiết bị: thẻ nhớ SD 32GB.Tình trạng : mất dữ liệu ảnh

Thu Huong Nguyễn

Ngày 23/5/2015 chị Hường tới trung tâm mang theo 1 thẻ nhớ SD 32GB với tình trạng mất dữ liệu.Trung tâm đã tiếp nhận xử lý và đã phục hồi dữ liệu thẻ nhớ thành công cho chị Hường và bàn giao dữ liệu ngay trong ngày 23/5

Comments

comments