Ngày 23/6/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a.Lương ( 0987900211). Loại thiết bị: ổ cứng Seagate dung lượng 500GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 23/6/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a.Lương ( 0987900211). Loại thiết bị: ổ cứng Seagate dung lượng 500GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

ATus

Ngày 23/6/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a.Lương ( 0987900211). Loại thiết bị: ổ cứng Seagate dung lượng 500GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.
Rate this post

Comments

comments