NGÀY 24-4 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:Anh Đạt ( FPT) 090466005 4 HDD Dell 73Gb Tình trạng: Lỗi Raid

Cường Mạnh

NGÀY 24-4 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:Anh Đạt ( FPT) 090466005 4 HDD Dell  73Gb Tình trạng: Lỗi Raid4

Comments

comments