Ngày 24/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Long(0975211111). Loại thiết bị: WD 3.0TB. Tình trạng: Format+ Bad.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 24/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Long(0975211111). Loại thiết bị: WD 3.0TB. Tình trạng: Format+ Bad.

aLong

Ngày 24/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Long(0975211111). Loại thiết bị: WD 3.0TB. Tình trạng: Format+ Bad.
Rate this post

Comments

comments