Ngày 24/07/2014, cứu DL thành công cho a. Khánh( 0904…406). Loại thiết bị: HDD SamSung 160GB. Tình trạng: Gộp ổ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 24/07/2014, cứu DL thành công cho a. Khánh( 0904…406). Loại thiết bị: HDD SamSung 160GB. Tình trạng: Gộp ổ.

20140725_113221

Comments

comments