Ngày 24/07/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Sang( Bình Định). Loại thiết bị : HDD 3.5 SamSung 1T. Tình trạng: Kiến bò vào ổ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 24/07/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Sang( Bình Định). Loại thiết bị : HDD 3.5 SamSung 1T. Tình trạng: Kiến bò vào ổ.

20140725_142454

Ngày 24/07/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Sang( Bình Định). Loại thiết bị : HDD 3.5 SamSung 1T. Tình trạng: Kiến bò vào ổ.
Rate this post

Comments

comments