Ngày 24/08/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho chị Hằng (0985223062). Loại thiết bị: ổ cứng Seagate 250GB. Tình trạng: ổ cứng hỏng không nhận.

Cường Mạnh

Ngày 24/08/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho chị Hằng (0985223062). Loại thiết bị: ổ cứng Seagate 250GB. Tình trạng: ổ cứng hỏng không nhận.

A Phong

Ngày 24/08/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho chị Hằng (0985223062). Loại thiết bị: ổ cứng Seagate 250GB. Tình trạng: ổ cứng hỏng không nhận.
Rate this post

Comments

comments