Ngày 24/08/2015, phục hồi thành công dữ liệu cho chị Phượng (0904827887). Loại thiết bị: ổ cứng laptop vaio 500GB. Tình trạng: Rơi máy, hỏng ổ cứng.

Cường Mạnh

Ngày 24/08/2015, phục hồi thành công dữ liệu cho chị Phượng (0904827887). Loại thiết bị: ổ cứng laptop vaio 500GB. Tình trạng: Rơi máy, hỏng ổ cứng.

A Hoàng

Ngày 24/08/2015, phục hồi thành công dữ liệu cho chị Phượng (0904827887). Loại thiết bị: ổ cứng laptop vaio 500GB. Tình trạng: Rơi máy, hỏng ổ cứng.
Rate this post

Comments

comments