Ngày 24/09/2014, cứu DL thành công cho a Lê Công Minh( 0904545693)> Loại thiết bị: 03 HDD 1.5TB Raid 5. Lỗi cấu hình Raid

Thu Huong Nguyễn

Ngày 24/09/2014, cứu DL thành công cho a Lê Công Minh( 0904545693)> Loại thiết bị: 3 HDD Raid . Lỗi cấu hình Raid

Dữ liệu hơn 3TB được bàn giao trong 2 ngày .

241

Comments

comments